spirituel-clairvoyance-behandling.jpg

En person med clairvoyante evner kan indhente informationer om en ting, et menneske eller et sted ved hjælp af andre sanser end de gængse.

Ved at stille clairvoyant ind og gøre brug af Universets kærlighed, coacher jeg dig i den situation du måtte stå i.

Du har din frie vilje og ansvar, hvortil jeg kan vejlede dig kærligt.

 

Formålet med clairvoyance er, at videreformidle råd og vejledning i forhold til de udfordringer du har.

Clairvoyancen kan være med til at skabe klarhed og overblik.

 

Det kan være klarhed i forhold til tvivlsspørgsmål, der måske er opstået i livet, eller i forhold til, at du måske står overfor nogle svære valg.

Det kan også være overblik i forhold til dine muligheder, enten på det indre personlige plan, eller på det ydre.

Du har ansvar for dit eget liv og den frie vilje til selv at træffe beslutninger.

Du bestemmer derfor helt selv, hvilken vej du følger.