BørneEFT_behandlinger.jpg

Børn og unge med angst, depression, stress, sociale udfordringer og andre diagnoser i dagens Danmark bliver stadig større og større. 

Som forælder til en sårbar ung ved jeg, hvor følsomt livet kan være og hvor meget det fylder, ikke at passe ind i de etablerede kasser samfundet har stillet op. 

 

I Børne / Unge -EFT får barnet / den unge lov til på legende vis, at genopdage sin egen styrke og redskaber til at kunne være i en dagligdag, hvor meget skal gå hurtigt.
 

Redskabet er nemt at lære og meget enkelt at bruge - og så er det effektivt.

Udbydes kun 1:1

Jeg lægger stor vægt på tryghed i alle mine behandlinger ligeledes fortroligheden og den tillid jeg har med mine klienter. Derfor er behandlinger, specielt med børn og unge, et spørgsmål om tillid.

Det vigtigste er at barnet / den unge føler sig set, hørt og forstået i sessionerne med mig.